NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

NÁHRADNÍ PLNĚNÍ 2023

Každá společnost s 25 a více zaměstnanci, ať už soukromá, státní či rozpočtová organizace, má povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (OZP). V případě, že firma nemůže z jakýchkoliv důvodů povinný 4% podíl plnit přímým zaměstnáváním OZP, lze jej řešit těmito způsoby:

  • odebráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů s více než 50% zaměstnanci se zdravotním postižením tzv. náhradní plnění.
  • odvodem povinného podílu do státního rozpočtu. Pro rok 2023 to je 98 265 Kč bez DPH za každého nezaměstnaného občana.

Naše společnost zaměstnává více než 50% OZP (k dnešnímu dni cca 40 zaměstnanců) a je tedy dle § 81, Zákona 435/2004 Sb. oprávněna poskytovat svým odběratelům při odběru zboží či služeb, potvrzení o tzv. náhradním plnění.

Přesný výpočet náhradního plnění pro rok 2023 je již možný, neboť víme průměrnou měsíční mzdu za I. až III. čtvrtletí 2022, kterou vydal Český statistický úřad. Průměrná mzda 2022 je stanovena na částku 39 306 Kč. Bude určovat i limit pro poskytování náhradního plnění v roce 2023.

Jako oprávněný dodavatel náhradního plnění Vám můžeme v roce 2023 poskytnout náhradní plnění.


Pomocí dotazníku si můžete snadno vypočítat náhradní plnění pro Vaši společnost.